Martesat sipas horoskopit

Më poshtë kemi paraqitur një listë se cilët persona të lindur në muajt e caktuar kanë preferuar të martohen me partnerë të caktuar sipas muajit të lindjes. Nëse partneri juaj nuk përputhet me listen e mëposhtme, mos u shqetësoni! Këto janë thjesht statistika. Dashuria është më e fortë se matematika. Këto janë “prirjet” e gjetura nga hulumtimet e disa astrologëve

Preferencat e femrave
Femrat e lindura në janar preferojnë më shumë meshkujt e lindur në mars dhe preferojnë më pak të lindurit në prill.
Femrat e lindura në shkurt preferojnë më shumë meshkujt e lindur në prill dhe preferojnë më pak të lindurit në korrik.
Femrat e lindura në mars preferojnë më shumë meshkujt e lindur në maj dhe preferojnë më pak të lindurit në gusht.
Femrat e lindura në prill preferojnë më shumë meshkujt e lindur në qershor dhe preferojnë më pak të lindurit në nëntor.
Femrat e lindura në maj preferojnë më shumë meshkujt e lindur në dhjetor dhe preferojnë më pak të lindurit në qershor.
Femrat e lindura në qershor preferojnë më shumë meshkujt e lindur në nëntor dhe preferojnë më pak të lindurit në tetor.
Femrat e lindura në korrik preferojnë më shumë meshkujt e lindur në qershor dhe preferojnë më pak të lindurit në mars.
Femrat e lindura në gusht preferojnë më shumë meshkujt e lindur në gusht dhe preferojnë më pak të lindurit në shtator.
Femrat e lindura në shtator preferojnë më shumë meshkujt e lindur në shtator dhe preferojnë më pak të lindurit në prill.
Femrat e lindura në tetor preferojnë më shumë meshkujt e lindur në janar dhe preferojnë më pak të lindurit në qershor.
Femrat e lindura në nëntor preferojnë më shumë meshkujt e lindur në nëntor dhe preferojnë më pak të lindurit në gusht.
Femrat e lindura në dhjetor preferojnë më shumë meshkujt e lindur në gusht dhe preferojnë më pak të lindurit në maj.
Preferencat e meshkujve
Meshkujt e lindur në muajin janar preferojnë më shumë femrat e lindura në tetor dhe preferojnë më pak ato të lindura në korrik.
Meshkujt e lindur në muajin shkurt preferojnë më shumë femrat e lindura në tetor dhe preferojnë më pak ato të lindura në mars.
Meshkujt e lindur në muajin mars preferojnë më shumë femrat e lindura në janar dhe preferojnë më pak ato të lindura në korrik.
Meshkujt e lindur në muajin prill preferojnë më shumë femrat e lindura në shkurt dhe preferojnë më pak ato të lindura në janar.
Meshkujt e lindur në muajin maj preferojnë më shumë femrat e lindura në qershor dhe preferojnë më pak ato të lindura në dhjetor.
Meshkujt e lindur në muajin qershor preferojnë më shumë femrat e lindura në prill dhe preferojnë më pak ato të lindura në tetor.
Meshkujt e lindur në muajin korrik preferojnë më shumë femrat e lindura në prill dhe preferojnë më pak ato të lindura në shkurt.
Meshkujt e lindur në muajin gusht preferojnë më shumë femrat e lindura në korrik dhe preferojnë më pak ato të lindura në nëntor.
Meshkujt e lindur në muajin shtator preferojnë më shumë femrat e lindura në shtator dhe preferojnë më pak ato të lindura në prill.
Meshkujt e lindur në muajin tetor preferojnë më shumë femrat e lindura në janar dhe preferojnë më pak ato të lindura në qershor.
Meshkujt e lindur në muajin nëntor preferojnë më shumë femrat e lindura në qershor dhe preferojnë më pak ato të lindura në prill.
Meshkujt e lindur në muajin dhjetor preferojnë më shumë femrat e lindura në maj dhe preferojnë më pak ato të lindura në korrik.

Tetova News

Popular posts from this blog

Seksi: Kohëzgjatja ideale, 13 minuta

Lidhjet në largësi: anët pozitive dhe negative

Mëngjesi pas herës së parë