4 gjëra për të cilat duhet të kujdeseni në lidhjen tuaj


Përvoja tregon që çiftet arrijnë t’i mposhtin problemet dhe anët e dobëta të lidhjes, nëse angazhohen në zgjidhjen e tyre.

Edhe pse në secilën lidhje nevojitet angazhim, disa çifte janë më shumë u ekspozohen rrezikut nga ndarja.
Pra, jini posaçërisht të kujdesshëm nëse i takoni ndonjë kategorie të këtillë:
Jeni martuar në moshë të re
Femrat të cilat martohen më të reja se 20 vjeç, 44 për qind e tyre më së shpeshti braktisin partnerin në dhjetë vitet e para të martesës.
Femrat të cilat martohen në moshën 25 vjeç e më shumë 24 për qind e tyre shkurorëzohen më rrallë.
Keni orar të ndryshëm të punës
Nëse njëri nga partnerët punon në ndërresën e natës, rreziku i shkurorëzimit është gjashtë herë më i madh se sa te çiftet të cilët punojnë në orarin standard të punës.
Keni qenë të martuar
Mundësia e shkurorëzimit në gjashtë vitet e para për femrat të cilat janë në martesën e dytë është më e madhe se 34 për qind.
Njëri nga prindërit tuaj (ose që të dy) ka qenë alkoolist
Fëmijët e alkoolistit tri herë më shpesh shkurorëzohen se personat të cilët nuk janë nga familjet që kanë probleme të ngjashme, transmeton Telegrafi. Njerëzit me histori të tillë familjare e përjetojnë martesën si diçka problematike dhe janë më të prirë për shkaktim të problemeve emocionale të cilat mund ta shkatërrojnë lidhjen.

Tetova News

Popular posts from this blog

Seksi: Kohëzgjatja ideale, 13 minuta

Mëngjesi pas herës së parë

Lidhjet në largësi: anët pozitive dhe negative