Posts

Showing posts from December, 2012

Seksi dhe adoleshentët

Image
Gjithçka që prindërit nuk u thonë

Duke mos folur me fëmijët për seksin do të thotë jo vetëm të ekspozohen ndaj rreziqeve të mëdha, por edhe të humbasin rastet e duhura. Udhëzimet që duhet të ndiqni për të pasur një jetë seksuale të shëndetshme
Seksi vazhdon të mbetet tabu mes të rinjve dhe për këtë arsye ata kërkojnë mënyra të tjera informimi. Në këtë rast fajtorë janë prindërit, sepse duke mos folur me ta i nxisin fëmijët t’i drejtohen internetit dhe bashkëmoshatarëve që kanë pasur eksperienca seksuale më parë. Deri këtu gjërat mund të duken normale dhe jo shumë problematike, por ajo që duhet t’i shqetësojë prindërit është mënyra e mbrojtjes, orientimi seksual, shtatzënitë e padëshiruara dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Detyra e tyre është t’i mësojnë dhe t’i informojnë për çdo gjë, sepse kështu shmangin rreziqet e mundshme. Ja këshillat e një gjinekologeje, pas eksperiencave të saj në punë me adoleshentët.

Doktoreshë ju çfarë u këshilloni prindërve që t’u flasin fëmijëve p…

Tetova News